Holmes CC Football

Holmes at MDCC (10-21-2019)

Holmes at Itawamba

Northwest at Holmes (9-26-2019)

Holmes at Northeast (9-19-2019)

Jones at Holmes (9-6-2019)

Holmes at Co-Lin (8-29-2019)